DLA RODZICÓW Ż

Zapraszamy Rodz­iców NOWYCH Dzieci żłobkowych (oraz rozpoczy­na­ją­cych współpracę z nami w październiku lub listopadzie) na Zebranie z Rodzi­cami – 22.08.2019 (czwartek), godz. 16.30

Zaplanowal­iśmy dla Was dni adaptacyjne

27.08 wtorek dzień otwartych drzwi dla Rodz­iców z Dziećmi
zapraszamy rodz­iców nowych dzieci wraz z pociechami do naszego żłobka na godz­inę 15.45. Do 17.15, będziemy się razem bawić, roz­maw­iać, poz­na­cie nasze opiekunki!
Zapraszamy dzieci które zaczy­nają we wrześniu, październiku i listopadzie.

28.08 środa zapraszamy same dzieci. Tylko te które zaczy­nają we wrześniu.
Przyprowadzamy i zostawiamy!!

Godziny:
grupa 1: 9.0010.00
grupa 2: 10.1511.15
Prosimy o punktualność!!

Zapisy na konkretne godziny na zebra­niu.
Na zebranie proszę przynieść te doku­menty które dostali Państwo do wypełnienia, ewen­tu­alne braki będziemy uzu­peł­niać w trak­cie zebrania.

Dzieci na wrze­sień proszę wyposażyć w WYPRAWKA