PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE zapraszamy na zebranie informacyjne i dni adaptacyjne!

3 tygodnie temu

Zebranie informa­cyjne

z Rodzi­cami przed­szkola niepub­licznego
odbędzie się 28 sierp­nia (wtorek) o godzinie 17.00
Zaplanowal­iśmy dla Państwa dni adap­ta­cyjne:
30.08 czwartek, godz­ina 16.0017.30 „Dzień otwartych drzwi” dla Rodz­iców z nowoprzyję­tymi Dziećmi, zapraszamy do wspól­nej zabawy z dziećmi w Waszych salach.
31.08 piątek, 9.0010.30 zapraszamy same dzieci. Przyprowadzamy i zostaw­iamy. W planie zabawy ryt­miczne, warsz­taty plas­ty­czne i zabawa dowolna z wychowaw­cami grup.
Nasi wychowankowie prze­chodzący do przed­szkola z naszego żłobka, prze­jdą z opiekunką (bez konieczności faty­gowa­nia Państwa w dodatkowych godzinach).