Dla Rodziców PN

Dnia 26.08. 2020r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie infor­ma­cyjne z rodzi­cami NOWYCH dzieci PRZED­SZKOLA NIEPUB­LICZNEGO.
Zapraszamy Rodz­iców nowych Dzieci wraz z Dziećmi.
W trak­cie zebra­nia zapraszamy dzieci do sal, zaplanowal­iśmy zabawy integracyjne!!

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką, korzys­tamy z aplikacji dla Rodz­iców LiveKid (zmi­ana z 4Parents) proszę o akty­wowanie linków jak przyjdą na Waszą pocztę e-​mail!

Zapraszamy jed­nego z Rodziców

Obow­iązują: dezyn­fekcja rąk przy wejś­ciu do placówki, maseczki i dys­tans na sali. Będziemy Państwa prosili o uzu­pełnie­nie dokumentów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
DYREKCJA ORAZ KADRA PRZEDSZKOLA