CENNIK

Cen­nik ustalony na I semestr 20182019 rok:

Wpisowe
200 zł, opłata jed­no­ra­zowa, płatna przy zaw­iera­niu umowy w placówce

Czesne
300 zł miesięcznie. Opłata stała, niezmi­enna, płatna przelewem do 10-​go danego miesiąca
Dzieci z orzecze­niem (Autyzm, Zespół Asperg­era, niepełnosprawność sprzężona) zwol­nione z opłat!!

Żywie­nie
10,5 zł dzi­en­nie. Opłata ruchoma, zależna od ilości dni w których dziecko korzys­tało z wyży­wienia, podliczana na ostatni dzień miesiąca, płatna przelewem, do 10 dnia kole­jnego miesiąca.

Dzieci z dietą 12 zł dziennie

Wyprawka
10 zł/​m-​c (przez­nac­zona na zakup mate­ri­ałów plas­ty­cznych i dla dziecka)

Inne
Przed­szko­laki myją ząbki szc­zoteczkami jed­no­ra­zowymi z pastą ELMEX do 6l.
Koszt dzi­enny 0,75 zł, doliczane do wyżywienia.

Numer rachunku bankowego dla opłat za przed­szkole:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087