PRZEDSZKOLE PUBLICZNE zebranie informacyjne!

11 miesięcy temu

UWAGA RODZ­ICE PRZED­SZKOLNI zasadny przed­szkola publicznego

Dnia 24.08 (czwartek) o godz. 16:30
W DOMU KUL­TURYGOSTYNI na małej Sali odbędzie się zebranie infor­ma­cyjne z rodzi­cami dzieci PRZED­SZKOLA PUBLICZNEGO.

Dni adap­ta­cyjne w placówce przed­szkola TROSKLIWE MISIE (sale na piętrze) dla Państwa dzieci odbędą się w dniach:

28.08 poniedzi­ałek Dzień otwartych drzwi – rodz­ice z dziećmi 9:0010:30 Grupa 1 11:0012:30 Grupa

29.08 wtorek Dzień adap­ta­cyjny – dzieci bez rodz­iców 9:0010:30 Grupa 1 11:0012:30 Grupa 2

Podział na grupy przed­staw­iony zostanie na zebra­niu. Dzieci które prze­chodzą ze żłobka lub przed­szkola będą na adap­tacji z naszą kadrą. Chyba, że Państwo chce­cie być !!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! DYREKCJA ORAZ KADRA PRZEDSZKOLA