Kontakt

TROSKLIWE MISIE Żłobek i Przedszkole

ul. Pszczyńska 449
43176 Gostyń

tel. 32 797 70 41BIURO, zapraszamy 9.0015.00
wtorki dyżur od 7.10
czwartki dyżur do 16.30

tel. 798 994 068 – sala przed­szkole parter (można również wysyłać infor­ma­cję sms!)
tel. 795 616 309 – sala żłobek parter (prosimy nie dzwonić w porze spania 1214!!)
tel. 574 410 704 – sala przed­szkole piętro (można również wysyłać infor­ma­cję sms!)
tel. 574 613 764 – sala żłobek najs­tarsza grupa (prosimy nie dzwonić w porze spania 1214!!)

na wszys­tkie numery tele­fonów na salę można wysyłać sms!

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką korzys­tamy z plat­formy 4Parents, prosimy o akty­wowanie linków troskli​wemisie​.4par​ents​.pl

troskliwemisiegostyn@poczta.fm

www​.face​book​.com/​Z​l​o​b​e​k​i​p​r​z​e​d​s​z​k​o​l​e​T​r​o​s​k​l​i​w​e​M​i​s​i​e​G​ostyn