Kontakt

TROSKLIWE MISIE Żłobek i Przedszkole

ul. Pszczyńska 449
43176 Gostyń

tel. 32 797 70 41BIURO Gostyń
zapraszamy 9.0015.00

Biofeed­back 503 100 074

NUMERY NA SALEGOSTYNI:
tel. 795 616 309 – żłobek parter (prosimy nie dzwonić w porze usyp­i­a­nia 1213!!)
tel. 574 410 704 – JEŻYKI + TYGRYSKI
tel. 519 117 583LISKI (parter)
tel. 795 701 715MOTYLKI (parter)
tel. 798 994 068WIEWIÓRKI, KOLIBERKI, BIEDRONKI

na wszys­tkie numery tele­fonów na salę można wysyłać sms!

PLACÓWKI JANKOWICE/​PSZCZYNA biuro 795 805 100

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką korzys­tamy z plat­formy INSO, prosimy o akty­wowanie linków, które otrzy­mu­je­cie Państwo po rejes­tracji dziecka na wskazany adres mailowy.

numer rachunku bankowego:
72 1050 1634 1000 0092 2131 6087

e-​mail: troskliwemisiegostyn@poczta.fm

www​.face​book​.com/​Z​l​o​b​e​k​i​p​r​z​e​d​s​z​k​o​l​e​T​r​o​s​k​l​i​w​e​M​i​s​i​e​G​ostyn

www.facebook.com/NiepublicznyŻłobekTroskliweMISIEPszczynaJankowice