DNI OTWARTE w PRZEDSZKOLU

2 miesiące temu
Dni otwarte  obrazek

Niepub­liczne Przed­szkole TROSKLIWE MISIE w Gostyni
ma zaszczyt zaprosić Przyszłych Przed­szko­laków z Rodzi­cami
na Dzień Otwarty 5 marca w godz­i­nach 9:3011:00.

Będzie okazja do zapoz­na­nia się z ofertą naszego przed­szkola oraz wzię­cia udzi­ału w ciekawych warsz­tat­ach i zajęciach.

Har­mono­gram warsz­tatów i zabaw:
„W świecie kolorów” – doświad­czenia i zabawy sen­so­ryczne
Zabawy i gry sportowe
Akty­wne słuchanie muzyki oraz zabawy muzy­czne, integracyjne

Dla Rodz­iców:
– zapoz­nanie z zasadami rekru­tacji
– przed­staw­ie­nie oferty eduka­cyjnej oraz bazy przed­szkola
– roz­mowy indywidualne.

Należy zabrać ze sobą „uśmiech” i obuwie na zmianę.