Rodzice Dzieci Żłobkowych!! ZEBRANIE!!

11 miesięcy temu

UWAGA RODZ­ICE ŻŁOBKOWI, zapraszamy na zebranie informacyjne!

Dnia 28.08 (poniedzi­ałek) o godz. 16:30
placówce żłobka TROSKLIWE MISIE odbędzie się zebranie infor­ma­cyjne z rodzi­cami dzieci żłobkowych.
Dni adap­ta­cyjne dla nowych dzieci w placówce żłobka dla Państwa dzieci odbędą się w dni­ach:
30.08 środa Dzień otwartych drzwi – rodz­ice z dziećmi 15:3017:00
31.08 czwartek Dzień adap­ta­cyjny – Dzieci bez rodz­iców 15:3017:00

1.09 piątek Pier­wszy dzień w żłobku!
Luźné zaję­cia zapoz­naw­cze, skró­cony czas pobytu nowych dzieci w miarę możliwości.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DYREKCJA ORAZ KADRA ŻŁOBKA