DLA RODZICÓW żłobek wrzesień 2021

Zapraszamy Rodz­iców NOWYCH Dzieci żłobkowych
na Zebranie z Rodzi­cami – 24.08.2021 (wtorek), godz. 16.00

Zaplanowal­iśmy dla Was dni adap­ta­cyjne
25.08 środa dzień otwartych drzwi dla Rodz­ica z Dzieck­iem, zapraszamy rodz­iców nowych dzieci wraz z pociechami do naszego żłobka na godz­inę 16.30. Do 17.30, będziemy się razem bawić, roz­maw­iać, poz­na­cie nasze opiekunki!

**3031.08 ** zapraszamy same dzieci. Przyprowadzamy i zostaw­iamy!!
Godziny:
grupa 1: 9.0010.00
grupa 2: 10.1511.15
**Prosimy o punk­tu­al­ność!! Zapisy na konkretne godziny na zebra­niu. ** Przed przyprowadze­niem dziecka do żłobka, prosimy o zaopa­trze­nie w:
– kapcie/​skarpetki na zmi­anę z podeszwą anty­pośl­iz­gową, z wymi­aną w miarę potrzeb roz­wo­jowych
– bieliznę i ubranka na zmi­anę odpowied­nio do pory roku (23 kom­plety) – nic „wyjś­ciowego”, raczej ubranka do codzi­en­nego użytku i żłobkowgo brudzenia!!
– ślini­aki, foliowe do mycia (nie tkani­nowe!) 2 szt
– środki pielę­gna­cyjne (pam­persy, chus­teczki suche, chus­teczki mokre, krem)
– smoczek, jeśli Dziecko używa
– butelkę ze smoczkiem lub kubek niekapek (jeśli Dziecko używa)
– ulu­bioną przy­tu­lankę, maskotkę dziecka, jeżeli potrze­buje jej do spoko­jnego snu i zabawy pod­czas nieobec­ności Rodz­iców
– teczkę na prace plastyczne.

W S Z Y S T K O T R W A L E P O D P I S A N E imie­niem i nazwiskiem Dziecka!