Rekrutacja GOSTYŃ

Rekru­tację do żłobka i przed­szkola TROSKLIWE MISIE w Gostyni prowadz­imy na bieżąco, w miarę wol­nych miejsc.
Miejsce w placówce rez­er­wuje zawar­cie umowy i wpłace­nie wpisowego.

Przy przyj­mowa­niu Dziecka pod opiekę, oczeku­jemy od Państwa umowy oraz kom­pletu ważnych doku­men­tów, dlat­ego zapraszamy do biura placówki celem dopełnienia formalności.

ZAPISY:
(app​.inso​.pl/​c​h​i​l​d​-​r​e​c​r​u​i​t​m​e​n​t​/​6​a​8​e​c​e​18​-​c​730​-​11​e​e​-​814​c​-​067​d​d​f​103830​/​a​p​p​l​i​c​ation „For­mu­larz rekru­ta­cyjny do żłobka w Gostyni”)