WYPRAWKA

Dla Dziecka które będzie uczęszczało do naszego żłobka, prosimy przygotować:

  • ślini­aczki, foliowe do mycia (nie tkaninowe)
  • bielizna i odzież na prze­branie odpowied­nia do pory roku, wygodna, nie wiz­y­towa, w odpowied­niej ilości
  • kap­cie, skar­petki z ABS z wymi­aną w miarę potrzeb rozwojowych
  • suche i mokre chus­teczki higien­iczne, pampersy
  • niekapek, butelka, smoczek pod­pisany na zap­ince – jeśli jest używany
  • teczka na prace plastyczne
  • odzież wyjś­ciowa odpowied­nia do pory roku (aby dzieci mogły wychodzić na dwór, bez względy na tem­per­aturę na zewnątrz)

W S Z Y S T K O trwale P O D P I S A N E !!