UBEZPIECZENIE

UBEZ­PIECZE­NIE NW dzieci

Podopiecznych w naszej placówce ubez­piecza ALLIANZ

Polisa grupowego ubez­pieczenia następstw nieszczęśli­wych wypad­ków dla placówek oświa­towych Ubez­piecze­nie z Klasą

Polisa do wglądu w biurze placówki.

Numer Agenta/​Brokera: 34842

Szczegóły i dodatkowe infor­ma­cje: p. Justyna Kur­dziel 603 447 610, justyna.kurdziel@port.allianz.pl

Okres ubez­pieczenia: 01.09.201731.08.2018

Składka: 30

Ubez­piec­zone są wszys­tkie dzieci w placówce, chyba, że rodzic przed­stawi inną polisę ubez­pieczenia NW z którego korzysta dziecko.

Opłatę za ubez­piecze­nie na bieżący rok pobiera się przy zaw­iera­niu umowy.

Przy dopisy­wa­niu Dzieci płacimy za miesiące pozosta­jące do końca okresu obow­iązy­wa­nia polisy (przy polisie ze stawką 30 zł, miesięczny koszt 2,5 zł)

Allianz ub z klasa Ogólne warunki
Allianz druk szkody
ALLIANZ wyciąg z ogól­nych warunków, tzw w skrócie