Kontakt

TROSKLIWE MISIE Zespół Placówek

Nasze odd­zi­ały:

Żłobek i Przed­szkole TROSKLIWE MISIE Gostyń

ul. Pszczyńska 449
43176 Gostyń

tel. 32 797 70 41 BIURO Gostyń
zapraszamy 9.0015.00

503 100 074 Biofeedback

Numery na sale w Gostyni:
tel. 795 616 309 – żłobek parter (prosimy nie dzwonić w porze usyp­i­a­nia 1213!!)
tel. 574 410 704 – JEŻYKI + TYGRYSKI
tel. 519 117 583LISKI (parter)
tel. 795 701 715MOTYLKI (parter)
tel. 798 994 068WIEWIÓRKI, KOLIBERKI, BIEDRONKI

numer rachunku bankowego:
72 1050 1634 1000 0092 2131 6087

Niepub­liczny Żłobek TROSKLIWE MISIE Jankow­ice
ul. Żubrów 86
43215 Jankow­ice
tel. 795 805 100 – menadżer Jankowice

Numery na sale w Jankow­icach:
tel. 575 450 565 żłobek na parterze
tel. 790 844 413 żłobek na piętrze

numer rachunku bankowego:
72 1050 1634 1000 0092 2131 6087

Niepub­liczny Żłobek TROSKLIWE MISIE Pszczyna
ul. Biel­ska 16
43200 Pszczyna
tel. 795 805 100 – menadżer Pszczyna
Numer na sale w Pszczynie, ul. Biel­ska
tel: 570 873 722

numer rachunku bankowego:
38 1020 2528 0000 0102 0393 6168

Niepub­liczny Żłobek TROSKLIWE MISIE Pszczyna
NOWA PLACÓWKA Dofi­nan­sowanie żłobka z pro­gramu MALUCH+ 20222029
OTWAR­CIE 1.09.2024r

ul. Batorego 28
43200 Pszczyna

tel. 791 782 921 BIURO

numer rachunku bankowego:
72 1050 1634 1000 0092 2131 6087

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką korzys­tamy z plat­formy INSO, prosimy o akty­wowanie linków, które otrzy­mu­je­cie Państwo po rejes­tracji dziecka na wskazany adres mailowy.

e-​mail: troskliwemisiegostyn@poczta.fm

www​.face​book​.com/​Z​l​o​b​e​k​i​p​r​z​e​d​s​z​k​o​l​e​T​r​o​s​k​l​i​w​e​M​i​s​i​e​G​ostyn

www.facebook.com/NiepublicznyŻłobekTroskliweMISIEPszczynaJankowice