Zapraszamy Przedszkolaki!

8 lat temu
2979290 orig

Zapraszamy Rodz­iców

naszych Przed­szko­laków na zebranie orga­ni­za­cyjne 23 sierp­nia o godzinie 17.30 w naszej placówce.

Dla Dzieci planu­jemy DNI OTWARTE!!

29, 30 oraz 31 zapraszamy do odwiedzenia naszego Przed­szkola! Będziemy się wspól­nie bawić, poz­nawać nauczy­cielki, topografię przed­szkola.
Zapraszamy Dzieci od godziny 9 do 12!
Prosimy zabrać ze sobą buty zmi­enne!
Do zobaczenia!!!