REKRUTACJA

Rekru­tację do żłobka i przed­szkola TROSKLIWE MISIE prowadz­imy na bieżąco! U nas się nie czeka!!

Miejsce w placówce rez­er­wuje zawar­cie umowy i wpłace­nie wpisowego.

Przy przyj­mowa­niu Dziecka pod opiekę, oczeku­jemy od Państwa umowy oraz kom­pletu ważnych doku­men­tów, dlat­ego zapraszamy do biura placówki celem dopełnienia for­mal­ności.
Zapraszamy również do korzys­ta­nia z opieki dzi­en­nej, w razie potrzeby!!

For­mu­larz rekrutacyjny: