CENNIK Pszczyna Batorego

Żłobek TROSKLIWE MISIE w Pszczynie przy ulicy Batorego 28
planowane otwar­cie 1 wrze­sień 2024r.

CEN­NIK:

Wpisowe: 300

Opłata pod­sta­wowa za żłobek: 1750 zł/​miesięcznie
Pom­niejs­zona o dofi­nan­sowa­nia, zgod­nie z przysługu­ją­cymi ulgami:

dofi­nan­sowanie Pro­gram MALUCH +: 837 zł/​m-​c DLA WSZYS­T­KICH DZIECI

dofi­nan­sowanie UM Pszczyna: 500 zł/​m-​c DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZYNA

bon żłobkowy (zgod­nie z USTAWĄ z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3): 400 zł/​m-​c DLA PIER­WSZEGO DZIECKA

Wyży­wie­nie: 16 zł/​dzień
Diety kalku­lowane indywidualnie.