Kontakt

TROSKLIWE MISIE Żłobek i Przedszkole

ul. Pszczyńska 449
43176 Gostyń

tel. 32 797 70 41BIURO, zapraszamy 9.0015.00
wtorki dyżur do 16.30
czwartki dyżur od 7.10

BRAINY 503 100 074

tel. 795 616 309 – żłobek parter (prosimy nie dzwonić w porze spania 1214!!)
tel. 574 410 704SARENKI, ZAJĄCZKI
tel. 798 994 068SÓWKI, LISKI, JEŻYKI

na wszys­tkie numery tele­fonów na salę można wysyłać sms!

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką korzys­tamy z plat­formy 4Parents, prosimy o akty­wowanie linków troskli​wemisie​.4par​ents​.pl

e-​mail: troskliwemisiegostyn@poczta.fm

www​.face​book​.com/​Z​l​o​b​e​k​i​p​r​z​e​d​s​z​k​o​l​e​T​r​o​s​k​l​i​w​e​M​i​s​i​e​G​ostyn

www​.face​book​.com/​b​r​a​i​n​y​tychy