Uwaga Rodzice Przedszkolni! Zebranie!!

7 lat temu

UWAGA RODZ­ICE PRZED­SZKOLNI zasady ogólne

Dnia 25.08 (piątek) o godz. 16:30

placówce przed­szkola TROSKLIWE MISIE odbędzie się zebranie infor­ma­cyjne z rodzi­cami dzieci przed­szkol­nych na zasadach ogól­nych.
Dni adap­ta­cyjne w placówce przed­szkola dla Państwa dzieci odbędą się w dni­ach:
28.08 poniedzi­ałek Dzień otwartych drzwi –rodz­ice z dziećmi
9:3011:00 Dzieci ze żłobka (obec­ność rodz­iców nie wyma­gana)
15:0016:30 Nowe dzieci z rodzicem

29.08 wtorek Dni adap­ta­cyjne – Dzieci bez rodz­iców
9:3011:00 Dzieci ze żłobka (obec­ność rodz­iców nie wyma­gana)
15:0016:30 Nowe dzieci

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DYREKCJA ORAZ KADRA PRZEDSZKOLA