PROMOCJA z okazji jubileuszu Gminy Wyry!!

8 lat temu
Jubieuszowy Festyn Gminy Wyry 18 06 2016 PLAKAT

Zapraszamy na nasze stanowisko na FESTYNIE!!!

Wszys­tkim Rodz­i­com którzy pod­piszą umowę przed­szkolną na FES­TYNIE 18 czer­wca (lub do środy 22 czer­wca w placówce) udzielamy 50% rabatu w opła­cie za wpisowe!!
Dzieci­aki zapraszamy do wspól­nej zabawy!!
Odszuka­j­cie nas w sobotę i bawmy się razem!!