Jasełka w Przedszkolu ZAPRASZAMY!!

8 lat temu
Jasełka 2016

Zapraszamy Rodz­iców naszych przed­szko­laków na JASEŁKA!

Dzieci przy­go­towały dla Was wys­tęp i niespodzianki!
Rodz­iców z grupy zerówkowej „GUMISIE” zapraszamy 21 grud­nia – w środę na godz­inę 15-​tą.
Rodz­iców grupy młod­szej „MAŁE MISIE” zapraszamy 22 grud­nia – w czwartek na godz­inę 15-​ta.
Będzie nam wszys­tkim bardzo miło, jak przyniesiecie nam jakieś włas­noręcznie robione świąteczne smakołyki!

Do zobaczenia!!