REKRUTACJA do żłobka trwa!!!

2 lata temu
35121346 kids drawing

Zapraszamy Milusińs­kich pod naszą opiekę!!
Rekru­tacja do żłobka prowad­zona jest na bieżąco!!
U nas się nie czeka!!!

Zapraszamy również do sko­rzys­ta­nia z opcji opieki dzi­en­nej!! Nie masz gdzie zostawić swo­jego dzieciątka?? Możesz u nas!! Zapew­ni­amy pro­fesjon­alną opiekę!!