Zajęcia muzyczne dla najmłodszych!

8 lat temu
koncerty muzyczne

W poniedzi­ałek w naszym żłobku było bardzo muzycznie!!

Odwiedz­iła nas Pani Kasia, która prowadzi dla naszych Milusińs­kich zaję­cia muzy­czne!!
To zupełnie nowe doświad­cze­nie dla naszych dzieci­aków!! Były nutki, były śmiechy, była zabawa!!