Witamy zerówkowiczów!!

8 lat temu
dzieci

Miło nam pochwalić się Państwu,

że zgod­nie z rozstrzyg­nię­ciem otwartego konkursu na real­iza­cję zada­nia pub­licznego z zakresu wychowa­nia przed­szkol­nego, nasze Niepub­liczne Przed­szkole muzyczno-​językowe TROSKLIWE MISIE będzie obsługi­wało zerówkę na zlece­nie Gminy Wyry!! Dzięku­jemy za zau­fanie!
Bardzo się cieszymy!! Witamy wszys­t­kich zerówkow­iczków z którymi spędz­imy rok szkolny 20162017!!
Tym­cza­sem wakacje tuż tuż!!
Baw­cie się i nabier­a­j­cie sił!! czekamy na Was 1 września!!