Zapraszamy na FESTYN!! Będziemy tam!!

8 lat temu
50 procent

Zapraszamy na nasze stanowisko na jubileuszowym FES­TYNIE, 18 czer­wca na sta­dionie w Wyrach!!

Z okazji tak zac­nego jubileuszu, przy­go­towal­iśmy dla Was spec­jalny BONUS!
Jeśli planu­je­cie zapisać swoją pociechę do naszego przed­szkola, warto zro­bić to na Fes­tynie (lub po, w biurze przed­szkola do 24 czer­wca).
Dla Rodz­iców zaw­ier­a­ją­cych umowę przed­szkolną, mamy rabat 50% na wpisowe!!

Doku­menty rekru­ta­cyjne przed­szkole Cen­nik