REKRUTACJA

Rekru­tacja

Rekru­tację do Niepub­licznego Przed­szkola TROSKLIWE MISIE prowadz­imy na bieżąco, w miarę wol­nych miejsc.

Miejsce w placówce rez­er­wuje zawar­cie umowy (zapraszamy do biura placówki) i wpłace­nie wpisowego.

Przy przyj­mowa­niu Dziecka pod opiekę, oczeku­jemy od Państwa kom­pletu dokumentów.

Anki­etę rekru­ta­cyjną prosimy przesłać mailem na adres troskliwemisiegostyn@poczta.fm

ANKI­ETA REKRU­TA­CYJNA Gostyń nowe logo RODO