CENNIK

Cen­nik ustalony na rok szkolny 20212022:

Wpisowe
200 zł, opłata jed­no­ra­zowa, płatna przy zaw­iera­niu umowy w placówce

Czesne ceny obow­iązują od 01.01.2022r. 450 zł miesięcznie. Opłata stała, niezmi­enna, płatna przelewem do 10-​go danego miesiąca
Dzieci z orzecze­niem (Autyzm, Zespół Asperg­era, niepełnosprawność sprzężona) zwol­nione z opłat!!

Żywie­nie ceny obow­iązują od 1.01.2022r.

13,5 zł dzi­en­nie. Opłata ruchoma, zależna od ilości dni w których dziecko korzys­tało z wyży­wienia, podliczana na ostatni dzień miesiąca, płatna przelewem, do 10 dnia kole­jnego miesiąca.
Dzieci z dietą elim­i­na­cyjną (np nisko­bi­ałkową, wege) 14,5 zł dzi­en­nie
Dzieci z dietą bezg­lutenową 16,5 zł dzi­en­nie
Inne diety kalku­lowane wg zapotrzebowania.

Wyprawka
10 zł/​m-​c (przez­nac­zona na zakup mate­ri­ałów plas­ty­cznych i dla dziecka)

Inne
Przed­szko­laki myją ząbki szc­zoteczkami jed­no­ra­zowymi z pastą ELMEX do 6l.
Koszt dzi­enny 0,75 zł, doliczane do wyżywienia.

Numer rachunku bankowego dla opłat za przed­szkole:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087