INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy Rodz­iców NOWYCH DZIECI w przed­szkolu na zasadach pub­licznych, na zebranie informacyjne

w ŚRODĘ 25.08, o godzinie 16.30. Prosimy o przy­by­cie jed­nego z Rodziców.

W CZWARTEK 26.08 zaplanowal­iśmy dla dzieci (bez rodz­iców) zwiedzanie przed­szkola i zabawy integracyjne.

Zapraszamy na godz­inę 10.00. Prosimy aby dzieci miały ze sobą buty zmi­enne. O 11.30 zapraszamy po odbiór dzieci.

Od środy 1 wrześ­nia, jesteśmy do Waszej dys­pozy­cji w pełnym wymi­arze czasu, tj od 6.00 do 17.00.

Na zebra­niu będziecie poproszeni o uzu­pełnie­nie doku­men­tacji. Proszę mieć ze sobą dowód oso­bisty i pesel dziecka.

Dziękuję! Do zobaczenia! Urszula Marcisz-​Piechnik