Dla Rodziców PP

UWAGA RODZ­ICE PRZED­SZKOLNI skierowani z przed­szkola gmin­nego na rok szkolny 20192020

Dnia 26.08. 2019r. (poniedzi­ałek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie infor­ma­cyjne z rodzi­cami dzieci PRZED­SZKOLA PUB­LICZNEGO. Zapraszamy Rodz­iców nowych Dzieci oraz obec­nych.
Rodz­ice nowych dzieci na zebra­niu będą uzu­peł­niać braku­jące nam doku­menty, proszę mieć ze sobą pesel dziecka i numer swo­jego dowodu osobistego.

Dni adap­ta­cyjne w placówce przed­szkola TROSKLIWE MISIE (sale na piętrze) dla NOWYCH DZIECI odbędą się w dniach:

28.08 środa, Dzień otwartych drzwi – rodz­ice z dziećmi
9:3011:00

29.08 czwartek Dzień adap­ta­cyjny – dzieci bez rodz­iców
11:0012:30

Podział na grupy przed­staw­iony zostanie na zebra­niu. Dzieci które prze­chodzą ze żłobka lub przed­szkola będą na adap­tacje przyprowad­zone przez opiekunki, w DNIU OTWARTYM wezmą udział jeśli Państwo macie ochotę im towarzyszyć !!

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką, wprowadzamy aplikację dla Rodz­iców 4Parents
www​.troskliwemisie.4par​ents​.pl
proszę o akty­wowanie linków jak przyjdą na Waszą pocztę e-​mail!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
DYREKCJA ORAZ KADRA PRZEDSZKOLA

UPOWAŻNIE­NIE DO ODBIORU DZIECKA Przed­szkole Gostyń x9

S T A T U T Przed­szkole Pub­liczne Troskliwe Misie