Dla Rodziców PP

UWAGA RODZ­ICE PRZED­SZKOLNI skierowani z przed­szkola gmin­nego na rok szkolny 20202021

Dnia 26.08. 2020r. (środa) o godz. 9.30 odbędzie się zebranie infor­ma­cyjne z rodzi­cami NOWYCH dzieci PRZED­SZKOLA PUB­LICZNEGO.
Zapraszamy Rodz­iców nowych Dzieci wraz z Dziećmi.
W trak­cie zebra­nia zapraszamy dzieci do sal, zaplanowal­iśmy zabawy inte­gra­cyjne!!
Będziemy uzu­peł­niać dokumenty.

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką, korzys­tamy z aplikacji dla Rodz­iców LiveKid (zmi­ana z 4Parents) proszę o akty­wowanie linków jak przyjdą na Waszą pocztę e-​mail!

Zapraszamy jed­nego z Rodz­iców.
Obow­iązują: dezyn­fekcja rąk przy wejś­ciu do placówki, maseczki i dys­tans na sali.

Do zobaczenia!!