DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z doku­men­tami na pod­stawie których pracujemy.

Kodeks Dobrych Prak­tyk w Żłobku
REG­U­LAMIN żłobek Gostyń
Statut żłobka Gostyń 01 06 2017